Bildbok 2

Bilder från några av våra utförda uppdrag.

  • Uthus 1 målning
  • Uthus 2 målning
  • Fastukvist på gång...
  • Fastukvist nästan färdig...
  • Panelbyte stort uthus
  • Byte takbeläggning 1
  • Byte takbeläggning 2
  • Mindre förrådsbyggnad