ROT och RUT Skattereduktion


För privata hushåll finns möjlighet till skattereduktion för om- och tillbyggnader, reparationer och hushållsnära tjänster. Gemensamt kallas dessa Husarbete. Enligt nya regler för 2016 är ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden och RUT-avdraget 50%. Vi tar hand om pappersarbetet och drar av reduktionen på vår faktura. Vi har F-skattesedel vilket är ett krav för att du ska få din reduktion.

Skattereduktion för Husarbete, ROT och RUT                                   

När du köper Husarbeten så finns möjlighet att bara betala en viss del av arbetskostnaden. Resterande arbetskostnad söker vi från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning får du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar del av arbetskostnaden om alla förutsättningar är uppfyllda. Skatteverket meddelar dig att utbetalning har gjorts till Effekt & Senior Plus och hur stort belopp som har betalats ut. Viktigt är att du har inbetald skatt som det går att "kvitta" skattereduktionen mot. Reduktionen räknas per skatteår.

Det finns regler och undantag för när skattereduktion är möjlig. Är du osäker, kontakta oss eller ring Skatteverkets information på 0771-567567.


Skatteverkets sida kan du läsa mer. Här ser du också vilka jobb som är inräknade.