Allmän hjälp i hem och företag

Det finns hela tiden saker man kan behöva hjälp med

i hemmet eller på företaget.

Mycket av det kan vi ordna.

Ring eller e-posta oss gärna och fråga.

Allmän hjälp Kalmar m.o......0480 / 36 36 12

Allmän hjälp Öland ......0485 / 36 224

Allmän hjälp Nybro m.o........0723-63 68 04